Cadre didactice

RESURSA UMANA

Din cele 79 cadre didactice din şcoală

– 38% au gradul didactic I;

– 24 % au gradul II;

– 20% au definitivatul în învătământ;

– 18% sunt debutanţi.

Criterii pretransfer