INSCRIERE

An scolar 2020-2021

Circumscriptie 2020-2021

OMEC-3277-din-17.02.2020-înscriere-primar

“ZIUA PORTILOR DESCHISE” va avea loc marti, 25.02.2020 intre orele 9:00-11:00

IMPORTANT

Copiii care împlinesc 6 ani în perioada  1 septembrie – 31 decembrie 2020 şi doresc să fie înscrişi în anul 2020 – 2021 la şcoala în clasa pregătitoare TREBUIE SĂ FIE EVALUAŢI PSIHOSOMATIC CONFORM CALENDARULUI ÎNSCRIERII ÎN ÎNVĂTĂMÂNTUL PRIMAR 2020 – 2021 STABILIT DE CĂTRE MEN ÎN PERIOADA 25.02.2020 – 20.03.2020 NR. TEL.CMBRAE:031.805.50.40/031.805.56.98 /021.232.30.11 în vederea realizarii evaluarii psihosomatice a copiilor, părinţii vor obţine în prealabil o adeverinţă de la medicul de familie prin care atestă că preşcolarul este „clinic sănătos” / ”apt pentru şcoală”.
Până la data de 19.04.2020 părinţii pot obţine gratuit informaţii referitoare la cuprinderea copiilor în învăţământul primar la TelVerde

0800 816 021 

ANUNŢ

ÎNSCRIEREA COPIILOR ÎN CLASA PREGĂTITOARE

AN ŞCOLAR 2020 – 2021 ETAPA I

SE FACE LA SECRETARIATUL ŞCOLII ÎN PERIOADA 04.03.2020– 23.03.2020

IN INTERVALUL ORAR    8.00 – 18.00 (luni – joi) ,

                                         8.00 – 17.00  (vineri)

ACTE NECESARE :

– CERTIFICAT NAŞTERE COPIL ÎN ORIGINAL + 2 COPII

1 COPIE CI/BI PARINTI /REPREZENTANTI LEGALI

PARINTELE CARE FACE INSCRIEREA VA PREZENTA CI/BI VALABIL IN ORIGINAL

Parintii divortati depun la inscriere o copie a hotararii judecatoreşti definitive din care rezulta modul in care se exercita autoritatea parinteasca şi unde a fost stabilita locuinta minorului. In sensul prezentei metodologii, prin domiciliu se intelege inclusiv reşedinţă

Extras din metodologie

 Art. 10. – (1) În situaţia în care într-o unitate de învăţămȃnt numărul cererilor de înscriere primite de la parinti/ tutori legal instituiţi/ reprezentanţi legali al căror dorniciliu se afla în afară circumscripţiei şcolare este mai mare decât numărul de locuri libere definit conform art. 9, se aplică criterii de departajare generale şi specifice, stabilite în conformitate cu prevederile prezenţei mctodologii.

(2) Criteriile generale de departajare care se aplică în situaţia prevăzută la alin. (1) sunt următoarele:

a)      existenţa unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;

b)      existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de ambii părinţi. Situaţia copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/ plasament familial se asimilează situaţiei copilului orfan de ambii părinţi.

c)       existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de un singur părinte;

d)      existenţa unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învăţămȃnt respectivă.

Art. 13 alin 8 -Anexa 2 la ordinul MEN 3277/17.02.2020

Unitățile de învățământ vor informa părinții că ordinea în care se programează telefonic pentru completarea și/sau validarea cererilor-tip de înscriere sau în care se prezintă pentru completarea și/sau validarea cererilor-tip de înscriere nu presupune crearea unei liste de preînscriere și/sau acordarea unei priorități la înscriere. Informația va fi afișată la secretariatul unității de învățământ, la avizierul acesteia și pe site-ul școlii, dacă acesta există, și va fi comunicată direct părinților la momentul programării telefonice sau al prezentării pentru completarea/validarea cererii-tip de înscriere.

Art. 15 alin 1 – Anexa 2 la ordinul MEN 3277/17.02.2020

În momentul prezentării la unitatea de învățământ pentru completarea cererii-tip de înscriere, părinții vor fi informați că aplicația informatică nu permite înscrierea copilului la mai multe unități de învățământ.

Alin 2 – În cazul în care aplicația informatică semnalează că pentru copilul respectiv a mai fost depusă o cerere de înscriere la altă unitate de învățământ, înscrisă în baza de date, întrucât a fost validată, dosarul de înscriere nu va mai fi acceptat și rămâne valabilă opțiunea deja asumată pentru altă unitate de învățământ.